Általános Szerződési Feltételek - 2019

1. Meghatározások

1.1. Bakker:
Bakker International B.V.
1, Meer en Duin
2163 HA, Lisse
Kereskedelmi Kamara (KvK) száma: 70978913
Adószám: NL858532669 B01

1.2. Ügyfélszolgálat:
Bakker International ügyfélszolgálat
Kapcsolattartási adatok:
Budaörs 2041, Pf.: 285

Telefon: +36 23 802 693
E-mail cím: kapcsolat.hu@bakker.com
A fenti telefonszám a szezon ideje alatt hétfőtől-péntekig 8.00-tól 18.00 óráig, a szezon idején kívül hétfőtől-péntekig 8.00-tól 16.00 óráig elérhető.

1.3. Weboldal:
www.bakker.com

2. Alkalmazhatóság

2.1 Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Bakker vállalat által tett minden ajánlatra és a Bakker vállalattal létrejött minden megállapodásra vonatkoznak. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket a megállapodás megkötése előtt megtekintésre kínáljuk az ügyfélnek. Amennyiben ez nem megvalósítható, akkor a Bakker vállalat tájékoztatja az ügyfelet a megállapodás létrejötte előtt, hogy megtekintheti az Általános Szerződési Feltételeket a Bakker vállalatnál, kérésére pedig ki is küldjük azokat.2.2 Ha az Általános Szerződési Feltételeket elektronikus úton küldtük el, akkor ez oly módon történt, amely lehetővé teszi az ügyfél számára az Általános Szerződési Feltételek elmentését oly módon, hogy azok későbbi hivatkozás céljából elérhetőek legyenek.

3. Az árucikkek - Értékesítés és szállítás

3.1 Az áruk, a mennyiség, a minőség, az ár, az áfa, a biztosítás, a környezetvédelmi hozzájárulás és a szállítási költségek tekintetében weboldalunk, katalógusunk, a rendelési oldal vagy a megrendelőlap nyújt információkat. Az illusztrációk, a leírások és az egyes árukra vonatkozó egyéb információk - az ár, az áfa, a szállítási költségek és a környezetvédelmi hozzájárulás kivételével - csak tájékoztató jellegűek és iránymutatásul szolgálnak. A Bakker vállalatot nem kötelezik semmire a weboldalon, katalógusban, a rendelési oldalon, a megrendelőlapon, az ajánlatban és/vagy a megállapodásban szereplő nyilvánvaló hibák.


3.2 Külön erre vonatkozó nyilatkozat hiányában a Bakker – akár szóban, akár írásban tett – ajánlata tájékoztató jellegű, nem jelent kötelezettség-vállalást.


3.3 A Bakker egyoldalúan felülvizsgálhatja a megállapodást. Miután a Bakker tájékoztatta az ügyfelet a felülvizsgálatról, az ügyfél 14 napon belül felbonthatja a megállapodást.


3.4 Miután az ügyfél megrendelést adott le a Bakker számára, a Bakker a lehető legrövidebb időn belül elektronikus úton megerősíti a megrendelés kézhezvételét. Ha a megrendelést elektronikus eszközökön keresztül adták le, akkor a Bakker vállalat megerősíti azt szintén elektronikus eszközökön keresztül. A Bakker vállalat ajánlati kötöttsége akkor áll be, ha a megrendelő írásbeli megrendelését írásban visszaigazolta. A megrendelés a Bakker vállalat írásbeli – feltétel nélküli – visszaigazolásával/megerősítésével (vagy annak feltételeivel) válik hatályossá és válik a szerződés részévé.

3.5 A Bakker vállalat célja, hogy minden megrendelt árucikket a megállapodás szerinti szállítási határidőn belül kiszállítsa. Az árucikkeknél és szolgáltatásoknál mindig fennáll a rendelkezésre állás kérdése. A Bakker vállalat tájékoztatni fogja Önt, amennyiben megrendelése vagy annak egy része nem szállítható ki. Ha egy termék vagy egy megrendelés (részben) nem áll rendelkezésre, akkor a Bakker vállalat egy minőségben azzal megegyező vagy jobb minőségű csereterméket tud kiszállítani, vagy csak a megrendelés egy részét tudja teljesíteni. Amennyiben nem szeretné megtartani a csereterméket, akkor a 4. cikkben leírtak szerint élhet az elállási jogával.


3.6 Amennyiben a teljesítésre nem a megrendelésben (vagy a visszaigazolásban) rögzített időpontban kerül sor, a Bakker vállalat a teljesítés előrelátható időpontjáról írásban értesíti a megrendelőt, aki annak esetleges alkalmatlanságáról haladéktalanul – de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül – írásban köteles tájékoztatni a Bakker vállalatot, ennek hiányában a Bakker vállalat a megjelölt időpontban teljesít.


3.7 Amennyiben a megrendelt termék megrongált vagy hibás állapotban érkezett meg, vagy Ön nem a megfelelő terméket kapta kézhez, akkor kérjük, hogy erről e-mailben vagy telefonon értesítse ügyfélszolgálatunkat az átvételtől számított 14 napon belül. Az ügyfélszolgálat ezután gondoskodik a jóváírásról, visszatérítésről vagy csereügyletről.

3.8 A Bakker vállalat a megrendelésben megadott címre szállítja ki az árucikkeket. Fontos, hogy pontosan adja meg azt a címet, ahova szeretné, hogy szállítsuk az árucikkeket. A Bakker vállalat nem vállal felelősséget - a jogszabályok által megengedett mértékben - az árucikkek elvesztéséért vagy károsodásáért, ha azok kiszállítása a szállítási utasításoknak megfelelően történt.

3.9 A teljesítés tényleges időpontja az árucikk megrendelő részére történő átadása, vagy a megrendelő által meghatározott helyen történő elhelyezése.

3.10 A kárveszély a teljesítés tényleges időpontjában száll át a megrendelőre.

3.11 Az árucikkek átvétele során – függetlenül annak helyétől – az átvevő személyt a megrendelő képviselőjének kell tekinteni, akinek magatartásáért a megrendelő sajátjaként felel.

3.12 Az árucikkek átvételekor a megrendelő vagy annak képviselője az árucikkeket az azoknak kiállított számlán/szállítólevélen feltüntetett darabszám szerinti összevetésével, sértetlenségével mennyiségileg és minőségileg veszi át.

3.13 Az élő árucikkeket a szállítást követően a lehető leghamarabb el kell ültetni. Javasoljuk, hogy a kiszállított csomagot a kézhezvétel után azonnal nyissa ki, hogy elkezdhesse az árucikkek gondozását, kivéve, ha úgy dönt, hogy él a 4. cikkben leírtak szerinti elállási jogával.

3.14 A megrendelést bármikor módosíthatja vagy törölheti bármiféle pótdíj megfizetése nélkül egészen addig, amíg nem kezdődik meg a megrendelt csomag összekészítése. A módosításra vagy a törlésre vonatkozó kérését kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak. Kérjük, ne feledje, hogy a módosítás vagy a törlés csak akkor eszközölhető, ha azt a megrendelt csomag összekészítése előtt jelzi számunkra.

4. Elállási jog

4.1 Önnek joga van az árucikkek kézhezvételétől számított 14 napon belül visszamondani a megrendelését. Amennyiben vissza kívánja mondani megrendelését, és élni szeretne elállási jogával, akkor kérjük, készítse elő ügyfélszámát és számlaszámát, majd vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, a visszaküldéshez használja az alábbi linken található minta elállási nyilatkozatot itt. Az árucikkeket az eredeti csomagolásban, a Bakker International B.V., Budaörs 2042 címre kell elküldenie. A Bakker elállása, valamint a visszaküldött árucikk hiba és hiánymentes kézhezvételét követően visszatéríti Önnek a csomagja átvételekor kifizetett teljes összeget.

4.2 Az árucikk visszaküldésének valamennyi költsége elállás esetén az ügyfelet terheli.

4.3 Abban az időszakban, amikor az ügyfél él elállási jogával, neki kell gondoskodnia a termék kezeléséről, illetve gondos becsomagolásáról. Az ügyfél kizárólag olyan mértékben csomagolja ki vagy használja a terméket, amennyire az szükséges a termék természetének, jellegének és funkciójának meghatározásához. Az e mögötti alapelgondolás az, hogy az ügyfélnek ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia a terméket, mintha azt egy boltban tenné.

4.4 Az ügyfél felelős minden olyan értékcsökkenésért, amely a termék olyan jellegű kezeléséből ered, amely nem felel meg az előző bekezdésnek.

5. Árak és fizetés

5.1 Az árak helyi valutában vannak feltüntetve és a közzététel pillanatában helyesek. Ennek ellenére azonban változhatnak.

5.2 A Bakker jogi kereteken belül információt kérhet az ügyféltől arra vonatkozóan, hogy az teljesíteni tudja-e fizetési kötelezettségeit azon tényeken és tényezőkön túl, amelyek fontosak a megállapodás melletti felelős (távoli) elköteleződéshez. Amennyiben a Bakker.

5.3 A Bakker vállalatnak ezen felmérés alapján jó oka van arra, hogy ne kösse meg a megállapodást, akkor jogosult arra, hogy megtagadja a megrendelést, illetve a kérelmet, vagy különleges kötelezettségek vállalásához kötheti annak teljesítését.

5.4 Az 5.2 pontban említett különleges kötelezettségvállalások magukban foglalják többek között a (részleges) előlegfizetést, illetve a még be nem fizetett, igényelhető számlák kifizetését.

5.5 Az árak nem tartalmazzák a postaköltséget, az áfát azonban igen az aktuális árfolyam alapján. A Bakker vállalat garantálja, hogy az online áruházban, illetve a katalógusban feltüntetett termékárak nem fognak növekedni az ajánlatok érvényességi ideje alatt kapott megrendelések esetében. A katalógusokban, az online áruházban vagy a különleges ajánlatoknál szereplő árak között előfordulhatnak különbségek. Amennyiben az Áfa kulcsa emelkedik a katalógusban vagy az árlistákban szereplő árak érvényessége alatt, akkor a Bakker vállalat fenntartja a jogot arra, hogy további összegeket számítson fel az ügyfél számára. Ebben az esetben az ügyfélnek lehetősége van felbontani a megállapodást 14 napon belül azután, hogy a Bakker vállalat értesítette őt a változásról.

5.6 Amennyiben az árucikkek árazása nem megfelelően történt valamely nyilvánvaló okból vagy tévedésből, akár egység szinten vagy egy promóció bevezetésének következményeként, akkor a Bakker vállalat nem köteles kiszállítani az árucikkeket a helytelen áron. Ilyen esetben a Bakker vállalat tájékoztathatja Önt a helyes árról, és egyeztethet Önnel, hogy továbbra is egyetért-e a módosított árral.

  5.7 A Bakker vállalat számos módon elfogad kifizetést az árucikkekért, ahogy az a weboldalon vagy a megrendelőlapon is szerepel. A fizetési lehetőségek országonként és megrendelési csatornánként változnak.

  Alább találja az összes fizetési lehetőség áttekintését és a kapcsolódó eljárásokat:

  • Előre engedélyezett terhelés: ezen opció igénybevételével Ön feljogosítja a Bakker vállalatot arra, hogy az egy egyszeri, közvetlen terhelési felhatalmazást küldjön az Ön bankjának, hogy beszedhesse a fizetendő összeget a számla keltétől számított 5. napon és kedvezményezettként megjelölve levonja az összeget az Ön bankszámlájáról. Az átutalást követő nyolc héten belül Ön kérheti bankjától, hogy vonja vissza az előre engedélyezett terhelést. Az alkalmazandó szerződési feltételek vonatkozásában vegye fel a kapcsolatot bankjával.
  • Banki átutalás: Ön átutalja a fizetendő összeget a Bakker vállalat bankszámlájára a weboldalon, a megrendelőszelvény vagy a számlán feltüntetett adatoknak megfelelően.
  • Csekkek: Ön megrendelésével együtt egy aláírt és kitöltött csekket is elküld, amelyet a Bakker vállalatnak kell beváltania. A csekkek beváltása kézhezvételt követően történik.
  • Hitelkártyák: Adja meg a kártya adatait: kártyaszám, lejárati dátum és a 3 számjegyből álló biztonsági kód (CVV, a hitelkártya/bankkártya hátoldalán) és írja alá a megrendelőlapot. A fizetendő összeget a megrendelés pillanatában fogják levonni kártyájáról.
  • Utánvétes fizetés: Ön a megrendelését átvételkor fizeti ki készpénzben vagy kártyával a megbízott szállítónknak.


  5.8 Az ügyfél köteles azonnal tájékoztatni a Bakker vállalatot, ha bármiféle pontatlanságot vél felfedezni a megadott vagy felsorolt fizetési adatok között.


  5.9 Amennyiben az ügyfél bármely okból nem jelöli meg a megfelelő fizetési módot a megrendeléskor, vagy a fizetést megtagadták, akkor a Bakker vállalat jogosult az értesítést követően a fizetési kérelemmel kapcsolatos adminisztratív költségek ellentételezésének felszámítására. A Bakker fenntartja a jogot arra, hogy ilyen esetben felbontsa a megállapodást vagy felfüggessze a további kiszállításokat az Ön számára. Ez nincs hatással a Bakker vállalat többi jogára.

  • A megrendelt és leszállított, de át nem vett csomagok a szigorú előírások értelmében megsemmisítésre kerültek, ezzel komoly veszteséget generálva cégünknek.


  5.10 Amennyiben Ön a megrendelt és társaságunk által megküldött árucikket nem veszi át – és mulasztását megalapozottan nem menti ki – , a Ptk. 6:215. és 6:135. §-okban foglaltak alapján szerződésszegést követ el, mellyel kárt okoz cégünknek. Ebben az esetben a Ptk. 6:143. § alapján kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, így társaságunk – a tényleges károkat el nem érő összegben – átalány kártérítést érvényesít, melynek összege csomagonként 3.000 Ft. A fenti esetben tehát a keletkezett költségek részleges fedezése céljából (áruérték, csomagolás, kiszállítás, postaközpontba visszaszállítás, megsemmisítés díja) csomagonként 3.000 Ft megfizetésére kötelezzük Önt, mely fizetési kötelezettségéről levélben kap tőlünk hivatalos értesítést.


  5.11 A csomagolási költség és a postaköltség utánvétes csomagok esetében megrendelésenként 1.590,- Ft. Ebből az összegből 1.290 Ft a postaköltség és 300 Ft az utánvét költsége. 

  A küldeményhez Ön biztosítást is kérhet, további 299,- Ft ellenében. A környezetvédelmi hozzájárulás opcionális, annak költsége pedig 100,- Ft.

  6. Garancia

  6.1 A Bakker vállalat az alábbi garanciát kínálja az általa kiszállított árucikkekre:
  • Minden olyan évelő, tél-álló növény, cserje, fa, rózsa és sövény esetében, melynek néhány évre van szüksége ahhoz, hogy beérjen, Ön öt éves növekedési és virágzási garanciát kap..
  • Minden virág- és vetőmag, virághagyma, gumó, cserepes és egynyári növény esetében Ön egy éves növekedési és virágzási garanciát kap, amely a termék első virágzási időszakának végéig tart.t.
  • Minden más kiszállított termékre egy éves garancia érvényes.

   6.2 Ezen felül a Bakker vállalat felelősséget vállal a kiszállított termékek minőségéért és/vagy felhasználhatóságáért az előírásoknak megfelelően. A termék átvételének dátuma a garancia kezdőnapja. Ha a Bakker vállalat elfogad egy garanciaigényt, akkor kiküld Önnek egy kérelmet a termék(ek) visszaküldésére vonatkozóan, és ilyen esetben a visszaküldés költségei a Bakker vállalatot terhelik. Az alaptalan követelésekből eredően felmerült költségek az ügyfelet terhelik.

   6.3 A Bakker az árucikkek magyarországi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységet, beleértve az ügyfélszolgálati tevékenységet is, a Bakker International B.V. végzi. Az áruk visszaküldési címe: Bakker International B.V., Budaörs 2042.

   6.4 A garancia tekintetében nem nyújtható be semmilyen követelés, amennyiben:

   • a bekövetkezett kár szándékos, felróható vagy gondatlan cselekmény eredménye:
   • nem megfelelő használat vagy helytelen karbantartás eredménye;
   • normál mértékű elhasználódás eredménye;
   • ha a termékben okozott kár a használati utasítások figyelmen kívül hagyásának következtében következett be.

   6.5 Hibás árucikktermék esetében a Bakker vállalat termékcserét vagy pénzvisszatérítést ajánl a vásárlóknak.

   Pénzvisszatérítést kizárólag bankszámlára történő utalással vállalunk!

    7. Felelősség

    7.1 A Bakker vállalat kizárólag olyan károkért felelős, amelyek esetében a kockázatra ésszerűen köthető biztosítás.

    7.2 A Bakker vállalat nem felelős olyan károkért, amelyeket az ügyfél által elkövetett személyes hiba, felróható cselekmény, figyelmetlenség, szándékos magatartás vagy másfajta viselkedés, illetve gondatlanság okozott, amennyiben azt az észszerűség és méltányosság megengedi.

    8. A weboldalra és katalógusra vonatkozó jogi nyilatkozat

    8.1 A termékkínálat bármikor módosulhat. A Bakker vállalat ésszerű kereskedelmi erőfeszítéseket tesz a weboldal naprakészen tartására, azonban a rendelkezésre bocsátott információk és előírások kizárólag tájékoztató jellegűek, és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A weboldalon lévő fotók általában pontosak, de a szín, forma és méret tekintetében lehetnek minimális eltérések.


    8.2 A weboldal tartalma kizárólag azokat a személyeket célozza meg, akik a weboldalt a szállítási területen belüli földrajzi helyekről érik el. A Bakker nem felelős más összekapcsolt weboldalak tartalmáért.


    8.3 Amennyiben tisztázni szeretne valamit vagy további információkra van szüksége a weboldalon lévő javaslatok vagy adatok kapcsán, akkor javasoljuk, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A Bakker nem felelős azokért a veszteségekért, károkért vagy sérülésekért, amelyek az ilyen jellegű segítségből, javaslatból vagy információból erednek.

    9. Szellemi tulajdonjogok

    9.1 A weboldalon vagy a Bakker más kiadványaiban szereplő információk és javaslatok kizárólag személyes használatra vonatkoznak és a „legjobb gyakorlatok” szemléltetésének tekintendők.

    9.2 A weboldalon, a katalógusokban és minden más kiadványban szereplő összes írott szöveg, fénykép, design és tartalom szerzői joga, illetve ezek kiválasztása és megrendelése a szoftverek összeállításával együtt a Bakkert vagy azokat a személyeket illeti, akik a Bakker számára biztosítják a használati jogot - így ezek ennek megfelelően védettek. Minden jog fenntartva.

    9.3 A weboldal egyetlen része sem sokszorosítható sem mechanikusan, sem elektronikusan - beleértve a fénymásolatokat - semmilyen módon a Bakker vagy a szóban forgó szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

    9.4 Minden név, logó, szlogen vagy más kijelentés a mi védjegyünk vagy más személy, illetve vállalat védjegye. A márka bármely jellegű, illegális felhasználása törvényellenes. Önnek nincs joga lemásolni, reprodukálni, továbbküldeni, terjeszteni vagy kereskedelmileg hasznosítani a védett példányokat és képeket, illetve származtatott műveket vagy tartalmakat létrehozni ilyen anyagokból vagy segíteni másokat ebben. Amennyiben tudomására jut ilyen jellegű terjesztés vagy kereskedelmi hasznosítás, akkor Ön beleegyezik, hogy azonnal értesíti erről a Bakker vállalatot.

    9.5 Ön tudomásul veszi, hogy az anyagok Bakker vállalat weboldalán történő elhelyezése révén Ön a Bakker vállalat, valamint engedélyezőink és engedményeseink számára visszavonhatatlan, folyamatos, jogdíjmentes, az egész világon érvényes licencet biztosít az anyagok felhasználására vonatkozóan a Bakker domainen belül és kívül. Az engedély kiterjed az anyagok másolására, terjesztésére, sugárzására és egyéb jellegű átvitelére, valamint azok módosítására és szerkesztésére.

    10. Vitarendezési és panasztételi eljárás

    10.1 A Bakker vállalat azt javasolja az ügyfélnek, hogy bármely jellegű panaszát a kapcsolat.hu@bakker.com  e-mail címnek jelezze. A Bakker vállalat arra törekszik, hogy kielégítő megoldást kínáljon a panasz ügyében.

    Amennyiben a Bakker megtagadja az Ön panaszában foglaltak teljesítését vagy panaszát nem megfelelő módon kezeli, Ön a panasz kivizsgálása iránt a Pest Megyei Békéltető Testülethez (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. emelet 240., postacím: 1364 Budapest, Pf. 81. telefonszám: +36 1 269 0703, fax: +36 1 269 0703, pmbekelteto@pmkik.hu, honlap: www.bekeltetes.hu) fordulhat.

    Amennyiben ez nem vezet megoldáshoz, akkor az ügyfél igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési platformját. A platform az alábbi oldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

    10.2 A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi lakóhely hiányában e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok szerint kell megállapítani.

    11. További információk    11.1 Amennyiben a Bakker vállalat nem tartja be a jogszabályokat a jelen Szerződési Feltételek szerint, akkor ez nem akadályozza meg Önt vagy a Bakker vállalatot abban, hogy később bármely más jogszabályt érvényesítsen.


    11.2 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos kikötéseit valamely bíróság vagy valamely jogrendszer illetékes hatósága érvénytelennek, illegálisnak vagy megvalósíthatatlannak tartja, akkor az érintett kikötés már nem tekinthető a jelen Általános Szerződési Feltételek részének, és nem befolyásolja a jelen Általános Szerződési Feltételek fennmaradó részének végrehajthatóságát, illetve nem befolyásolja e kikötés érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát bármely más jogrendszerben.


    11.3 A Bakker  vállalat tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A Bakkerrel bonyolított ügyletekkel kapcsolatban a Bakker vállalat az Ön személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeli, a Bakker vállalat Adatkezelési Tájékoztatójában, a magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi normáiban előírtaknak megfelelően. Adatkezelési Tájékoztatónkat itt találja: https://www.bakker-hu.com/pages/adatvedelmi-es-a-sutik-hasznalatara-vonatkozo-nyilatkozat 

    11.4 Személyes adatainak Bakker vállalat részére történő megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Bakker International B.V. az Ön személyes adatait kezelje, továbbá, hogy a Bakker cégcsoport kiemelt körültekintéssel kiválasztott csomagküldő, illetve ellenőrzötten minőségi szolgáltatást nyújtó direktmarketinges partnereinek ajánlatát saját rendszerén belül Önnek megküldje, illetve személyes adatait a cégcsoporton belül marketing ajánlatok közvetítésére ( úgymint direkt marketing, illetve telemarketing) felhasználja. A Bakker vállalat harmadik fél üzleti ajánlatát kizárólag a saját rendszerén keresztül továbbítja Önnek. Amennyiben Ön megtiltja üzleti partnereink kereskedelmi ajánlatainak az Ön címére történő közvetítését és a továbbiakban nem kíván kereskedelmi ajánlatokat kapni a Bakker vállalattól, illetve amennyiben adataiba be kíván tekinteni, úgy ügyfélszolgálatunkkal a 2041 Budaörs, Pf.: 285. postacímen vagy a kapcsolat.hu@bakker.com elektronikus levelezési címen, vagy telefonon a 06-23-802-693-as számon tud kapcsolatba lépni.

         Kosár

    ×

    Product title

    1 x 30 Ft

    Részösszeg

    Ellenőrzés